Aanpak

Uw vermogen wordt met de grootst mogelijke zorg en toewijding beheerd. Die zorg is altijd afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wilt u een beheermandaat (blijven) onderbrengen bij een bank, zelf ook nog een deel (blijven) beleggen of legt u dit in handen van Capital Strategy? Dit is allemaal mogelijk en wij helpen u bij de selectie van de best passende oplossingen.

Wij monitoren de financiële markten proactief en maken een continue analyse van de kansen en risico’s. De wereld verandert snel en met die dynamiek houden wij dag in, dag uit rekening. Om te kijken of we daarbij op het goede spoor zitten, vergelijken we op regelmatige basis de beleggingsresultaten met de relevante benchmarks.

Beheer
 

Voor Capital Strategy zijn er 3 elementen essentieel voor een stabiel en gezond beheer:​

  • Echte totale onafhankelijkheid

  • Fiscale optimalisatie

  • Spreiding van de investeringen

Door haar totale onafhankelijkheid is Capital Strategy in staat de beste vermogensbeheerders in te schakelen, zonder enige beperking binnen het wettelijk kader. Lange termijn resultaten en transparantie over het beheer zijn de rode draad in de selectie.

Vermogensplanning
 

Vermogensplanning begint met het in kaart brengen van:

  • Uw financiële situatie en risicoprofiel

  • Uw huidige en toekomstige persoonlijke doelen

  • Uw successieplanning

Hieruit volgt een concreet actieplan waarbij Capital Strategy samenwerkt met expert financiële partners. Men begeleidt u in uw contacten met uw gebruikelijke financiële instellingen en andere dienstverleners (boekhouders, notaris, etc...) Hierbij beoogt men steeds uw familiaal vermogen te doen groeien, beschermen en uiteindelijk over te dragen aan de volgende generatie.

Capital Strategy wenst u te begeleiden in uw contracten met uw financiële instellingen en andere dienstverstrekkers in het kader van vorming, de instandhouding en overdracht van uw vermogen.