Voor U gelezen

June 28, 2018

Vanaf 1 september kunt u een deel van uw erfenis meteen aan uw kinderen of kleinkinderen schenken. Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, moet u geen schenkbelastingen op die doorgeefschenking betalen.

June 22, 2018

Het is perfect mogelijk uw effectenportefeuille weg te schenken en toch de intresten en dividenden op te strijken. Of samen met uw kinderen een tweede verblijf te kopen met de zekerheid dat u er onbelemmerd van kan genieten. Sinds vorige week zijn die planningstechnieken nog interessanter.

June 17, 2018

Vanaf 1 november moeten burgerlijke maatschappen worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het populaire vehikel verliest daardoor het voordeel van de absolute discretie.

June 10, 2018

De nieuwe erfregels, die op 1 september in werking treden, hebben ook gevolgen voor schenkingen. Hoog tijd dus om uw erfenisplanning tegen het licht te houden, al krijgt u wellicht meer tijd om te kiezen tussen de oude en de nieuwe regels.

May 29, 2018

Vanaf 1 juni verhoogt Rabobank.be zijn rente op spaarrekeningen met 0,05%. Maar over het algemeen blijven de spaarrentes bedroevend laag. Valt er met andere vastrentende beleggingen meer te verdienen?

May 28, 2018

Als u op uw beleggingen in België roerende voorheffing hebt betaald, hebt u doorgaans afgerekend met de fiscus. Maar buitenlandse inkomsten moet u altijd aangeven.

May 21, 2018

Ook al bestaat er in ons land geen algemene meerwaardebelasting, toch ontsnapt meerwaarde niet altijd aan belastingen. Wanneer knaagt de fiscus aan uw winst op bitcoins?

April 09, 2018

Belastingplichtigen die verwachten dat de fiscus eerstdaags informatie zal opvragen over hun buitenlandse rekeningen, hebben tot vrijdag 13 april om spontaan uit de biecht te klappen en een voorlopige regularisatieaangifte in te dienen voor 1 euro.

March 13, 2018

De fiscus vorderde in 2017 voor meer dan 2 miljard euro boetes en bijkomende belastingen. Dat is het gevolg van de internationale gegevensuitwisseling en gerichte controles. Naast zwarte inkomsten, worden voortaan ook zwarte kapitalen aangepakt.

March 04, 2018

De meeste erfgenamen betalen vanaf september minder erfbelasting. Maar niet iedereen wint evenveel bij de hervorming van de Vlaamse regering.

February 27, 2018

Het Belgische erfrecht verandert na de zomer. De Vlaamse erfbelasting moet volgen. De Vlaamse regering maakt van de gelegenheid gebruik een belastingverlaging door te voeren.

February 13, 2018

Het recente marktumult bewees dat de schrik voor de hogere rente er diep inzit bij beleggers. Maar hoe kwetsbaar is de economie eigenlijk voor een rentestijging?

January 31, 2018

Wat moet u weten over de nieuwe belasting?

January 10, 2018

Als Mario Draghi iets zegt of doet, luisteren beleggers. Zijn Europese Centrale Bank (ECB) koopt sinds begin januari de helft minder obligaties. Leidt die afbouw van de stimulus tot een sterke stijging van de langetermijnrente en wat zijn de gevolgen voor de aandelenmarkten?

January 02, 2018

De politiek heeft in 2017 weinig invloed gehad op de aandelenmarkten. De centrale banken en de verbrede energiesector hebben bijgedragen tot een stabiele omgeving. Toch kunnen de opmars van het populisme en de onzekerheid over de economische groei in 2018 nieuwe uitdagingen stellen. Dat zegt Lucy O'Carroll, hoofdeconoom bij Aberdeen Standard Investments.

December 17, 2017

Een beslissing uit het Zomerakkoord die al heel wat stof deed opwaaien: wie meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft staan, zal daar vanaf volgend jaar 0,15 procent belastingen op betalen.

December 14, 2017

Er komt een plafond voor schadevergoedingen waartoe bestuurders kunnen veroordeeld worden. Daarmee wil de federale minister van Justitie, Koen Geens ( CD&V) verhinderen dat loutere beoordelingsfouten bestuurders persoonlijk ruïneren.

December 11, 2017

Ik heb de voorbije weken meermaals op mijn tong moeten bijten, telkens als het over de 'tulpenbollenmanie' ging bij het beschrijven van het bitcoinfenomeen. Vooral dan wanneer 'experts' zich uitspreken over de 'curve' van de bitcoinprijs en hoe die echt wel 'sprekend' lijkt op de typische grafiek van de absurde tulpenbollenprijzen in 1637.

December 10, 2017

De enorme vraag naar aan de bitcoin gelinkte futures doet de virtuele munt opveren en de site van beursuitbater CBOE crashen.

December 03, 2017

Vlaanderen schroeft de controle op het klein beschrijf op en wil in de toekomst komaf maken met deze vermindering op de registratierechten. "Het huidige systeem van de registratierechten is pure willekeur."

November 23, 2017

Vlaanderen wil tegen 1 september 2018 ook de erfbelasting hervormen. Zodat u geen fiscale kater overhoudt aan de grotere vrijheid die het nieuwe erfrecht biedt. En zodat stiefkleinkinderen, (stief)broers en (stief)zussen en verre familieleden niet langer tot meer dan de helft van hun erfenis zien verdwijnen in de Vlaamse schatkist.

November 21, 2017

De cryptomunten, zoals de bitcoin, zijn in opmars. Sommige startende bedrijven geven zelfs een eigen munt uit om geld op te halen. Economen en toezichthouders waarschuwen voor de risico's. Vijf vragen over de bitcoin en andere digitale munten.

November 19, 2017

In het verleden, zo stelt de Raad van State, “is al herhaaldelijk gebleken dat voor dergelijke niet aan een grondig en voldragen onderzoek onderworpen regelingen, naderhand veelal reparatiewetgeving nodig is, waardoor veel van de voordelen van het snelle optreden verloren gaan”.

November 02, 2017

Geen beurstaks, geen roerende voorheffing op de meerwaarde en niet onderhevig aan de nieuwe taks op effectenrekeningen. Wilt u zo weinig mogelijk belastingen betalen als u belegt, dan oogt een tak 23-product bijzonder aantrekkelijk. Is een dergelijke levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen iets voor u?

October 25, 2017

Niet iedereen voelt zich geroepen om zich een weg te banen naar de top. Want hoe hoger u opklimt in de hiërarchie, hoe zwaarder uw verantwoordelijkheid. Financieel mag daar ook iets tegenover staan. Toch kan de vergoeding van topmanagers sterk variëren. Welke paden bewandelt u het best als u tot het kransje absolute topverdieners wilt behoren?

August 16, 2017

Het was nooit eerder zo interessant om te werken via een vennootschap, klinken de eerste voorzichtige commentaren op het Zomerakkoord van de regering-Michel.

July 11, 2017

Rijkelui zijn geen betere beleggers. Ze kunnen en durven gewoon meer risico nemen dan de rest, en dat loont.

Please reload