ECB beslist opkoopprogramma te verlengen


De ECB heeft beslist om het opkoopprogramma met minstens 9 maanden te verlengen tot september 2018. Het maandelijkse bedrag zal wel gehalveerd worden naar €30mrd. De ECB zal coupons en aflossingen blijven herbeleggen. Tot het einde van dit jaar zal de ECB elke maand nog voor €60mrd obligaties kopen. Mario Draghi gaf daarnaast aan dat het programma verder verlengd kan worden indien de vooruitzichten minder gunstig zouden evolueren of de inflatiedoelstelling niet gehaald zou worden. De rente zal bovendien nog lang op het huidige niveau blijven en pas ruim nadat het opkoopprogramman beëindigd is, geleidelijk verhoogd worden.

De markt rekent hierdoor niet meer op een spoedige beëindiging van het opkoopprogramma en een verhoging van de beleidsrente. Het effect van Draghi’s toespraak in Portugal eind juni is hiermee van de baan. Draghi is er nu wel in geslaagd om de verwachtingen te managen en de voorgenomen beleidswijziging te communiceren zonder de markten te verrassen.

In de Verenigde Staten groeide de economie in het derde kwartaal met 3,0% op jaarbasis. Een sterke groei ondanks de negatieve effecten van twee orkanen. Analisten hadden een groei van 2,6% voorspeld. De hoger dan verwachte groei valt echter voornamelijk toe te schrijven aan een onhoudbare stijging van de voorraden. De productie is blijven aanhouden maar door de orkanen is niet alles geleverd.

In de VS veel aandacht voor de belastinghervormingen die Donald Trump zo vaak heeft aangekondigd. Het blijft nog maar zeer de vraag of de belastingwet die woensdag gestemd zal worden alle politieke obstakels zal wegnemen. Dan pas zal een belastinghervorming tot een hogere economische groei kunnen leiden.

De euro is door de aangekondigde monetaire beleidswijzigingen verzwakt. De dollar is op basis van de goede economische cijfers en de hoop op belasting hervormingen juist gestegen. een beperkte verdere stijging van de dollar is te verwachten.

De Japanse beurs reageert positief op de overtuigende overwinning van premier Shinzo Abe. De meeste analisten zijn positief op de Japanse aandelenmarkt omdat de monetaire en fiscale stimulering zal blijven aanhouden.

De kwartaalcijfers en vooruitzichten blijven de waarderingen ondersteunen. Met name technologiebedrijven zoals Amazon, Alphabet, Microsoft en Intel wisten de markten te overtuigen met veel beter dan verwachte cijfers. Het verschil tussen de Verenigde Staten en Europa blijft wel opvallend. Omzetten en winsten zijn in de Verenigde Staten duidelijk beter dan verwacht en in Europa eerder conform of zelfs licht onder de verwachtingen.


Featured Posts
Recent Posts