Macro Markt Overzicht - 06/11/17


Donald Trump heeft Jerome Powell genomineerd als nieuwe Fed-voorzitter en heeft hiermee gekozen voor continuïteit van het huidige monetaire beleid. Trump is zich blijkbaar bewust van de enorme verantwoordelijkheid van de Fed om de balans op een ordentelijke en geleidelijke manier af te bouwen. De markten hebben tot nu toe kalm gereageerd. Powell zal Janet Yellen opvolgen in februari 2018.

Het FOMC heeft conform de verwachtingen de beleidsrente niet gewijzigd, maar wel bijkomende indicaties gegeven dat dit in december zal gebeuren. Ook hier dus weer een kwestie van de verwachtingen te managen en de markten niet te bruuskeren met onverwachte beleidswijzigingen.

De aangekondigde belastinghervormingen hadden geen materiële invloed op de markten. Het tarief voor de vennootschapsbelasting zal dalen van 35% naar 20% en het zou gemakkelijker en goedkoper worden om buitenlandse winsten naar de Verenigde Staten over te brengen.

De ISM manufacturing en ISM non-manufacturing blijven met 58,7 en 60,1 in oktober op een hoog niveau en geven daarmee aan dat de Amerikaanse economie robuust blijft groeien. De kans op een rentestijging in december neemt toe door deze goede cijfers.

De economie in de Eurozone groeide in het derde kwartaal met 0,6% en 2,5% jaar-op-jaar. Deze sterkste groei sedert 2011 komt voor een belangrijk deel op het conto van de stijgende werkgelegenheid. De werkloosheidgraad voor de Eurozone daalde in september tot 8,9%. De inflatie bleef echter onder de verwachtingen, 1,4% vs. consensus van 1,5%. De kerninflatie daalde naar 0,9% en bleef daarmee ook onder de consensusverwachting van 1,1%. De ECB zit dus nog lang niet aan haar inflatiedoelstellingen. Na de geleidelijke afbouw van het opkoopprogramma zal de rente nog lange tijd onveranderd blijven. Een eerste renteverhoging wordt pas in 2019 verwacht.

De PMI cijfers voor de Eurozone die deze morgen gepubliceerd werden, duiden net zoals de Amerikaanse ISM-cijfers op aanhoudende economische groei. De bedrijfsresultaten zullen verder stijgen in deze groeiende economie.

De kwartaalcijfers en vooruitzichten blijven de waarderingen ondersteunen. Nu de meeste bedrijven de kwartaalresultaten gepubliceerd hebben, blijkt dat met name Amerikaanse bedrijven hogere winsten en omzetten hebben behaald dan verwacht.

#overzicht #Markt #Financieel

Featured Posts
Recent Posts