Macro Markt Overzicht - 04/12/17


De economische groei voor het derde kwartaal in de Verenigde Staten werd opwaarts herzien van 3,0% naar 3,3% op jaarbasis. Voor het vierde kwartaal verwachten analisten een groei van 2,5% tot 3,0% op jaarbasis. De uitgaven in de bouw stegen in oktober met 1,4%. Dit met name door hogere investeringen door de overheid. Analisten rekenden op een stijging van maar 0,5%. Het persoonlijke inkomen steeg met 0,4% in oktober, er werd op een stijging van 0,3% gerekend. De ISM Manufacturing daalde wel licht van 58,7 naar 58,2 in november maar blijft nog steeds op een hoog niveau.

De Fed zal in december de beleidsrente opnieuw met 0,25% verhogen. De fed zal de markten daarna moeten gaan voorbereiden op de volgende stap. Jerome Powell heeft al aangegeven dat de Fed trager zal acteren indien de inflatie laag blijft.

De Senaat heeft zaterdagmorgen de belastinghervorming goedgekeurd. Senaat en Huis van Afgevaardigden dienen e.e.a. nu nog op elkaar af te stemmen om de belastinghervormingen definitief door te voeren. Het lijkt er echter wel op dat Trump zijn eerste belangrijke hervorming zal kunnen doorvoeren.

De goede economische cijfers gaven aanleiding tot forse reacties in de markt. Er werd flink winst genomen op technologiebedrijven als internetspelers, chipfabrikanten en toeleveranciers. De markt is van mening dat de groei niet meer exclusief in deze sectoren te vinden zal zijn. Van tegenvallend bedrijfsnieuws uit deze sectoren is evenwel geen sprake.

Deze week kijkt de markt voornamelijk uit naar de werkgelegenheidscijfers voor de Verenigde Staten op vrijdag.

#overzicht #Markt #Financieel

Featured Posts
Recent Posts