Macro Markt Overzicht - 20/12/17


De aandelenmarkten hebben hun opmars in de maand november voortgezet hoewel de rally minder kracht had dan voorheen. In de VS waren er slechts enkele recorddagen terwijl het aantal verliesdagen met een terugval van minstens 0,5% beduidend is toegenomen. In Europa gingen de beurzen zelfs lichtjes achteruit op maandbasis. De sterkte van de euro en de politieke onzekerheid in Spanje en Duitsland zorgden hiervoor.

Beleggers lijken zich iets meer zorgen te maken dan voorheen en zijn geneigd om iets sneller winsten veilig te stellen. Opvallend is ook dat bedrijven die niet aan de verwachtingen konden voldoen, in de meeste gevallen, fors werden teruggewezen. Verliezen van 10% tot zelfs 20% zijn geen uitzondering. De hogere koersen en dito waarderingen moeten verantwoord kunnen worden.

De economie blijft het ondertussen zowat overal ter wereld vrij goed doen met vertrouwensindicatoren op hoge niveaus. De centrale banken blijven de situatie van dichtbij opvolgen en aan de algemene verstrakking van het soepele beleid kan niet meer worden getwijfeld. De meeste ogen zijn nu gericht op de Federal Reserve die later deze maand waarschijnlijk de rente zal verhogen. De markt schat de kans op 70%. Voor de Europese Centrale Bank is er van een renteverhoging nog geen sprake maar ondertussen staat de geleidelijke afbouw van het stimuleringsbeleid bovenaan het agenda. Eeuwig de geldkraan open laten is geen optie voor de centrale banken, ze moeten erop toezien dat de inflatie geen vrij spel krijgt. Het inflatiespook zit echter nog altijd goed gevangen. In de industrielanden ligt de inflatie bijna overal onder de doelstelling van de centrale banken van 2%. De opwaartse druk op de lonen blijft voorlopig uit. Hoe dan ook moet de inflatie (en de loondruk) de komende kwartalen in het oog worden gehouden, maar voorlopig is er geen reden tot paniek.

Als men naar de fundamenten van verschillende grote Europese landen kijkt dan lopen de vooruitzichten verre van gelijk. Franse aandelen zien er bijvoorbeeld veel aantrekkelijker uit dan Italiaanse. In Italië dreigt er nog steeds een bankencrisis, is de werkloosheid torenhoog en blijft de productiviteitsgroei laag. Bovendien is het politieke klimaat er niet stabiel en erg verdeeld. In Frankrijk is er opnieuw een zekere dynamiek nu Emmanuel Macron aan het roer staat. De noodzaak om op alle geledingen van de economie meer flexibiliteit in de voeren, lijkt op veel plaatsen door te dringen.

#overzicht #Markt #Financieel

Featured Posts
Recent Posts