Macro Markt Overzicht - 01/02/18


Na een lange reeks van nieuwe records corrigeren momenteel de aandelenmarkten. In de sterk overgewaardeerde obligatiemarkten beginnen de rentes te stijgen omwille van de goede macro-economische indicatoren waardoor het geloof groeit dat de centrale bankiers het stimulerende monetair beleid wellicht versneld gaan afbouwen.

In de Verenigde Staten steeg het aantal jobs met 200.000 en de lonen met 2,9% op jaarbasis. Beide cijfers zijn beter dan de verwachtingen. De Fed zal nu vrijwel zeker de rente opnieuw verhogen in maart. De markt prijst nu in totaal drie renteverhogingen voor 2018 in. Indien de looninflatie doorzet zouden dit er zelfs vier kunnen worden. Ook in Europa stijgen de rentes op de obligatiemarkten.

De Fed rekent op een stabilisatie rond de 2%. De obligatiemarkten prijzen evenmin een sterke stijging van de inflatie in. de huidige opstoot in de rentes lijkt dan ook niet een voorbode van sterk oplopende rentes. Een normalisatie van de kunstmatig lage niveaus in een periode van economische groei is onvermijdelijk en eigenlijk een gezonde zaak. Markten worden uiteraard wat zenuwachtig maar zal waarschijnlijk op korte termijn weer in rustiger vaarwater komen.

#overzicht #Markt #Financieel

Featured Posts
Recent Posts