Macro Markt Overzicht - 15/03/18


Februari was een maand waar de beurskoersen alle kanten opgingen en de volatiliteit uit een lange winterslaap werd gewekt. Dat zorgde voor een schok in het vertrouwen van beleggers. Velen vragen zich af hoe het op de markten nu verder moet. Eén ding is echter zonneklaar: het ongebreidelde optimisme van eind 2017 en begin 2018 heeft duidelijk plaats gemaakt voor meer realisme. Marktparticipanten beseffen weer dat aandelenkoersen kunnen dalen en dat inflatie niet dood en begraven is.

De marktinzinking was immers grotendeels te wijten aan de opmars van de Amerikaanse rente die werd aangedreven door hogere inflatieverwachtingen. De vrees voor hogere lonen heeft deze verwachtingen aangewakkerd. Opvallend was dat de 10-jarige rente op staatspapier zowel in de VS als in Duitsland in de maand februari eerder stabiel is gebleven na een forse stijging in januari. Hoewel inflatie de komende maanden waarschijnlijk zal toenemen, toch gaan we uit van een eerder matige stijging. Een inflatie-opstoot die binnen de perken zal blijven met andere woorden. Het zal er echter op aan komen om de inflatiecijfers goed in het oog te houden, zeker in de VS waar trouwens verschillende renteverhogingen in de pijplijn zitten. Gunstig is alvast dat de olieprijs, een belangrijke inflatiecomponent, al enkele weken aanmoddert.

In Europa verwachten we dat de inflatie goed onder controle blijft. Op het vlak van volatiliteit is er volgens ons wel iets fundamenteel veranderd. We zien de terugkeer naar een hogere en genormaliseerde toestand. De marktbeweeglijkheid stabiliseerde op een hoger niveau dan het gemiddelde in 2017 na de piek tijdens de marktcorrectie. Ook op het politieke toneel zijn er verschillende elementen die onze volle aandacht vereisen. Vooral de recente stappen van Amerikaans president Trump om handelstarieven in te voeren op het vlak van staal en aluminium. Dit kan aanleiding geven tot een handelsoorlog. In Europa worden er al gedebatteerd over tegenmaatregelen. Er hangt dus onweer in de lucht en hopelijk blijven de bliksemschichten uit.

In elk geval zijn deze Amerikaanse ingrepen geen goed nieuws voor Europese exportbedrijven. Daarnaast wordt het uitkijken hoe de regeringsvorming in Italië zal verlopen. De toestand van de zogenaamde zieke man van Europa (3e grootste economie van de eurozone) is weliswaar verbeterd, maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Een lange regeringsvorming, of erger nieuwe verkiezingen, kan Italië missen als kiespijn.

#overzicht #Markt #Financieel

Featured Posts
Recent Posts