Wekelijks Marktoverzicht - 02/07/2018

Vooruitblik deze week

Terwijl de Amerikaanse Federal Reserve sinds de laatste rec

essie de rente nu

zeven keer heeft verhoogd, zal de Europese Centrale Bank (EC

B) zich

accommoderend blijven opstellen in de eurozone. De kerninf

latie in de

eurozone ligt nog steeds onder de doelstelling en zoals uit d

e grafiek van deze

week blijkt, trekken zowel de loonstijgingen als de inflati

e slechts matig aan. Op

de laatste ECB-vergadering werd aangekondigd dat de netto-

aankopen van

activa tot het einde van het jaar zouden doorgaan, maar in het

vierde kwartaal

in een lager tempo van EUR 15 miljard per maand, voordat ze vol

ledig stoppen.

Belangrijk is dat de Raad van Bestuur van de ECB expliciet hee

ft gezegd te

verwachten dat de rentetarieven ten minste tot de zomer van 2

019 ongewijzigd

zullen blijven. Daarom zal een soepel monetair beleid in Eur

opa het

economische herstel waarschijnlijk blijven ondersteunen

, in een poging om de

inflatie terug te brengen tot het beoogde niveau.

Klik HIER voor volledig document.

Bron: J.P. Morgan Asset Management


Featured Posts
Recent Posts